За нас
Агенция за събиране на вземания АД е
дружество, специализирано в изкупуване и
събиране на просрочени и съдебни вземания.
Нашите услуги се ползват от банки, финансови
институции, доставчици на телекомуникационни
услуги и други търговски дружества.
За нас - Агенция за събиране на вземания АД
Услуги
Изкупуване на дългове
Изкупуване
на дългове
Съдебно събиране на дългове
Съдебно събиране
на дългове
Извънсъдебно събиране на вземания
Извънсъдебно събиране
на вземания
Анализ и управление на вземания
Анализ и
управление
на вземания
АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД е Дружество, специализирано в изкупуване и събиране на просрочени и съдебни вземания. Разполагаме със собствена национална мрежа от квалифицирани юрисконсулти и оператори в Кол център.

Ние сме:

Финансова институция, вписана в Регистъра на Българска Народна Банка
Регистриран Администратор на лични данни по ЗЗЛД
Член на Асоциация на колекторските агенции в България /АКАБГ/

Ние предлагаме цялостно професионално обслужване, включващо:

- изкупуване на дългове
- съдебно събиране на дългове
- извънсъдебно събиране на дългове
- анализ и управление на вземания

На нашите Клиенти предоставяме:

- конфиденциалност
- професионален подход според спецификата
на предоставения пакет длъжници
- гаранция за дългосрочно партньорство