Информация за длъжници

За информация относно Вашето задължение, моля,
свържете се с наш служител на телефон
0700 45 600 или 02 483 55 35.
Вижте често задавани въпроси...

Въпроси и отговори - Агенция за събиране на вземания АД
Контакти
Контакти - Агенция за събиране на вземания АД
Агенция за събиране на вземания АД

адрес: гр. София,
бул. "д-р Петър Дертлиев" № 25,
офис-сграда Лабиринт, ет.2, офис 4.
e-mail: office@theagency.bg,
тел: 02 483 55 35; 0700 45 600


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Кредитът ми беше отпуснат от една фирма, а сега трябва да плащам на друга фирма. Защо?


Всеки кредитор може да вземе решение да продаде свое вземане. Тази продажба се нарича цесия. Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с всички привилегии и обезпечения. За извършването на цесия не се изисква съгласието на длъжника. Старият кредитор уведомява длъжника за извършената цесия.
След прехвърляне на вземането, длъжникът може и трябва да извършва плащания единствено към новия кредитор.

Не мога да платя наведнъж цялата сума – какво може да се направи?


Когато дължимата сума е значителна и длъжникът изпитва затруднение с изплащането ѝ, препоръчително е ситуацията да бъде обсъдена с кредитора. На длъжника ще бъде предложена схема за погасяване, която е съобразена с неговите доходи. Важно е да се знае, че бързото изплащане на задължението ще спести на длъжника начисляването както на лихви за просрочие, така и извършването на допълнителни разходи по събирането на дълга. В противен случай дългът би могъл да се увеличи значително.

Какви са методите за събиране на просрочени вземания?


Събирането на вземания в общия случай се извършва чрез следните способи: разговори по телефон, изпращане на писмена кореспонденция, провеждане на срещи, сключване на споразумения. Целта на тези действия е да се постигне договореност по отношение на сроковете и начина на изплащане на задължението.
Особено важно на този етап е да бъде спазено постигнатото споразумение. Това гарантира на длъжника по-малко допълнителни разходи.

Какво се случва при съдебно производство?


В случай, че извънсъдебните способи за събиране не постигнат резултат, спрямо длъжника може да бъде стартирана съдебна процедура - образува се изпълнително дело пред съдебен изпълнител. Съдебният процес изисква високи разходи, конкретно посочени в Закона. Направените от кредитора разходи значително увеличават дълга и в последствие биват заплащани от самия длъжник.
В този смисъл, за длъжника е препоръчително да търси контакт със своя кредитор, с цел договаряне на извънсъдебно изплащане на задължението.

Защитени ли са личните ми данни?


Фирмите, които работят в областта на събиране на просрочени вземания, са регистрирани като Администратор на лични данни към КЗЛД. Това означава, че се спазват всички процедури относно обработването и съхраняването на Вашите лични данни. Данните са защитени както вътре в самата организация (с тях работят само оторизирани лица), така и от външна неправомерна атака.