Изкупуване
на дългове

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД
изкупува вземания на юридически лица по
договори за заем, лизинг и други услуги.

Изкупуване на дългове
Услуги
Съдебно събиране на дългове
Съдебно събиране
на дългове
Извънсъдебно събиране на вземания
Извънсъдебно събиране
на вземания
Анализ и управление <br>на вземания
Анализ и
управление
на вземания
НАШЕТО ПРЕДИМСТВО

Изградена практика при извършване на цесии

Бърза и справедлива оценка на пакета

Гъвкавост в определянето на цените

Дискретност

ВАШИТЕ ПОЛЗИ

Освободен финансов ресурс за основната Ви дейност

Съществена икономия от бъдещи разходи

Запазване на Вашата добра репутация