Съдебно събиране
на дългове
Процесът от стартиране на съдебна процедура
до окончателно изплащане на задължението се
извършва изцяло под контрола на АГЕНЦИЯ
ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД.
Съдебно събиране на дългове
Услуги
Изкупуване на дългове
Изкупуване
на дългове
Извънсъдебно събиране на дългове
Извънсъдебно
събиране
на дългове
Анализ и управление на вземания
Анализ и
управление
на вземания
НАШАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Изградена структура от юрисконсулти с реален достъп до всеки Районен или Окръжен Съд на територията на страната

Образуване на Арбитражни производства и граждански дела по реда на заповедното производство по чл.410 и чл.417 от Гражданско-процесуалния кодекс на Република България

Успешно и дългосрочно партньорство с над 100 Частни и Държавни съдебни изпълнители

Комплексно обслужване – от образуване на гражданското дело до изплащане задължението на длъжника

Собствено разработена информационна система за проследяване хода на делата и детайлен анализ, с което постигаме процесуална бързина и ефективност


ВАШИЯТ ИЗБОР

Професионален подход и лична ангажираност

Минимална обвързаност на Възложителя към съдебния процес

Оптимизиране на разходите

Повишаване на събираемостта

Обвързаност на възнаграждението с постигнатия резултат

Подобряване на Вашите финансовите резултати