Анализ и управление
на вземания

Определяне на точната последователност от
действия при извънсъдебно и съдебно събиране
на вземания. Алгоритъм, съчетаващ най-добрите
практики и съобразен със спецификата на продукта.

Анализ и управление на вземания
Услуги
Изкупуване на дългове
Изкупуване
на дългове
Съдебно събиране на дългове
Съдебно събиране
на дългове
Извънсъдебно събиране на вземания
Извънсъдебно събиране
на вземания
НАШИЯТ ПОДХОД

Анализ и оценка на процесите по събиране на вземания

Изготвяне на предложения за оптимизация и алгоритъм на работа с неизрядни длъжници

Мониторинг и репортинг на текущите процеси по управление на дълговете

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Работа с експертен екип

Използване на най-добрите световни и локални практики в бранша

Адаптиране на внедреното ИТ решение за управление на просрочени вземания

Комисиона на база направени действителни плащания от длъжниците